Chcete se stát naším řidičem?

GDPR

Pro výběrové řízení na pracovní pozici řidič bude společnost VCHD Cargo a.s., Železárenská 315, 27201 Kladno, IČO: 27231551, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Své osobní údaje poskytujete správci za účelem a po dobu trvání náborové kampaně. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (1) na přístup k osobním údajům, (2) požádat o kopii těchto osobních údajů (3) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (4) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (5) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (6) na přenositelnost údajů a (7) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (8) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů jsou k dispozici v sídle společnosti VCHD Cargo a.s., Železárenská 315, 27201 Kladno, personální oddělení.

POBOČKA BRNO

POBOČKA BRNO

POBOČKA HAVLÍČKŮV BROD

POBOČKA HAVLÍČKŮV BROD

CENTRÁLA KLADNO

CENTRÁLA KLADNO

OFICIÁLNÍ STRÁNKY VCHD

Chcete se o nás dozvědět víc?
Přejít na stránky